Maatschappelijk werkende

Onze Maatschappelijk werker is Dianne Aben. Dianne is iedere week 6 uur werkzaam voor school, meestal is dat op de dinsdag. Dianne is vanuit de Gemeente Cuijk ook werkzaam bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (zie volgende tabblad).

Dianne geeft informatie, advies, (pedagogische) ondersteuning en hulpverlening, zowel voor de leerlingen en hun ouders/ verzorgers als voor de onderwijsgevenden. Daarnaast verwijst Dianne eventueel door naar andere externe instanties, vaak via of m.b.v. het CJG.

Dianne maakt altijd kennis met ouders van nieuwe leerlingen. Er wordt gekozen voor een telefonische kennismaking of voor een huisbezoek. Dianne heeft zitting in de commissie van begeleiding.

Dianne is telefonisch bereikbaar via school of via haar mobiele nummer (0657921585); ouders / verzorgers kunnen rechtstreeks contact met haar opnemen. Gesprekken kunnen zowel op school als bij de ouders/ verzorgers thuis plaatsvinden.