Logopedie

Op SBO de Wingerd zijn twee logopedisten werkzaam namens Logopediepraktijk Sermo, te weten:

Pleun van Dijk en Sandra Hofmans

Ze zijn aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Behandeling kan plaatsvinden na een verwijzing door de
huisarts/medisch specialist (bijvoorbeeld kinderarts/KNO-arts). Indien u vragen of twijfels heeft over de spraak-
en/of taalontwikkeling van uw kind is het ook mogelijk om ons eerst te benaderen voordat we een verwijzing aanvragen. We kunnen dan eerst een gesprek inplannen.

De logopedist kan een leerling begeleiden in het verbeteren van de volgende vaardigheden:

• Woordenschat

Het begrijpen en/of produceren van woorden, woorden verdelen in categorieën (bijv. tuin, school, dieren)

• Grammatica

Het vormen van goedlopende zinnen, het vormen van samengestelde zinnen, het gebruiken van de juiste vormen van woorden

• Vertelvaardigheden

Het vertellen van een chronologisch verhaal, signaalwoorden gebruiken (daarna, en dan, toen, etc.)

• Auditieve vaardigheden

Het begrijpen en/of uitvoeren van meervoudige instructies, het begrijpen van teksten

• Begrip van figuurlijke taal

Het begrijpen van spreekwoorden en/of gezegdes

• Lezen/spellen

Rijmen, het samenvoegen van letters tot een woord, het benoemen van de letters binnen een woord

• Sociale aspecten van taal

Het maken van oogcontact, wederzijds contact, het gaande houden van een gesprek, een topic hanteren

• Spraakverstaanbaarheid en/of articulatie

Het kunnen uitspreken van bepaalde klanken, duidelijker kunnen spreken
Per onderdeel staan een aantal voorbeelden gegeven, dit omvat niet alle onderdelen die aan bod zouden kunnen komen.

 

Dankzij logopedie is een kind in staat om…

…(actiever) deel te nemen aan gesprekken met zijn/haar omgeving
…zich begrijpelijker te uiten tegenover zijn/haar omgeving
…nieuwe woorden in te zetten in zijn/haar spontane taal
…leesvaardigheden te ontwikkelen

…zijn/haar omgeving beter te begrijpen
…verstaanbaar te spreken voor zijn/haar omgeving

Heeft u nog vragen?

Loop gerust even binnen en anders kunt
u contact opnemen via onderstaande gegevens.

E-mailadres: pvandijk@logopediesermo.nl
Telefoonnummer: 06 15363481