Klachtencommissie

Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en meningsverschillen komen voor en worden vaak in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil zodanig dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld.

Voor klachten kunt u in eerste instantie bij ons op school terecht bij de leerkracht en als dat niet afdoende is bij de directie.

Zijn de klachten niet samen op te lossen dan kunt u terecht bij een speciale klachtencommissie. Onze school is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie van het VBS (Verenigde Bijzondere Scholen).

Wilt u zelf geen contact opnemen dan kan onze contactpersoon van school dat doen.

Dat is op SBO de Wingerd:

Monique vd Ende – Psycholoog (ma-di)

Bij vragen of klachten ten aanzien van seksuele intimidatie en andere vormen van machtsmisbruik raden wij u aan om in eerste instantie contact op te nemen met de interne contactpersonen van de school. U hebt ook de mogelijkheid om rechtstreeks contact op te nemen met de externe vertrouwenspersonen van de GGD ‘Hart voor Brabant’ onder telefoonnummer: 073-6404090