GGD Hart van Brabant

De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van iedereen, met speciale aandacht voor kwetsbare mensen. Dit doen we door risico’s voor de gezondheid te voorkomen en de gezondheid van alle inwoners te bevorderen. Ook die van u!

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Bij de GGD kunnen alle inwoners van Midden-Brabant en Brabant-Noord terecht voor:

  • De gezondheid en veiligheid van kinderen; consultatiebureau, de jeugdarts, gezondheidsonderzoeken, voorlichting (op school), advies bij kinderziekten of prikken tegen ziekten.
  • Vragen en zorgen over infectieziekten (TBC, Hepatitis B, ziekte van Lyme, Q-koorts, enzovoort).
  • Soa-test.
  • Reisvaccinaties of advies bij verre reizen.
  • Vragen en zorgen over milieu en veiligheid.

Daarnaast adviseren we ook gemeenten over hun gezondheidsbeleid, we staan klaar bij crises en rampen en werken in wijken aan gezondheidsprojecten. Ook hebben we specialisten in dienst zoals specialist gevaarlijke stoffen, lijkschouwers en artsen. Op scholen of in gemeenten helpen we bij nare of heftige gebeurtenissen. We werken veel samen met huisartsen, ziekenhuizen, zorginstellingen, scholen, kinderopvang en andere partners.

Missie GGD

Gezondheid is een voorwaarde om mee te doen. Daarom gaan wij voor:

  • Een gezond leven in een gezonde omgeving voor iedereen;
  • Gezondheidswinst door preventie;
  • De behoefte van mensen centraal te zetten;
  • Speciale aandacht voor kwetsbare groepen.

Bekijk onze beleidsvisie 2017-2021(PDF, 411 KB)

Kwaliteit

We voeren zorgtaken uit en moeten voldoen aan een aantal speciale eisen. Daarom hebben we een kwaliteitscertificaat van het HKZ.

We zijn aangesloten bij de vereniging GGD GHOR Nederland