Fysiotherapie

Op SBO de Wingerd werken we samen met kinderfysiotherapiepraktijk De Valuwe.

https://www.fysio-devaluwe.nl/

Door op school een praktijkruimte te huren komen we tot zichtbare en merkbare voordelen voor kinderen, team en ouders, te weten;

 • Het contact tussen leerkracht en therapeute is meer vanzelfsprekend. Doordat de therapeute meerdere keren per week op school aanwezig is, worden handelingsadviezen regelmatig uitgewisseld waardoor de behandeling vaak ook nog in de klas een vervolg krijgt;
 • Kinderen krijgen hun behandeling onder schooltijd. We werken met kinderen die vaak meer energie nodig hebben bij het leren van verschillende vaardigheden dan hun leeftijdsgenoten. De tijd na school kan binnen onze organisatie dan ook gebruikt worden voor het maken van speelafspraken of andere manieren van ontspanning in plaats van het bezoeken van fysiotherapie;
 • De behandeling worden gedaan vanuit de zorgverzekering van de kinderen;
 • De fysiotherapeute heeft bij het afleggen van klassenbezoeken direct zicht op de pengreep en de zithouding en zithoogte van de kinderen.

Wanneer kinderfysiotherapie?

Kinderfysiotherapie richt zich op kinderen van 0 tot 18 jaar met problemen in de ontwikkeling van hun motoriek.
De kinderfysiotherapeut kan vaststellen of de motorische ontwikkeling vertraagd of afwijkend is.

 

U wilt toch ook het beste voor uw kind?

 

Voor de algehele ontwikkeling van het kind is het belangrijk in een vroeg stadium al mogelijke vertragingen en afwijkingen vast te stellen.

De diagnostiek en behandelwijze voor kinderen is afgestemd op deze speciale doelgroep.

Kinderfysiotherapie: diagnostiek & behandeling

De kinderfysiotherapeut onderzoekt het kind om een beeld te krijgen van de aard van de problematiek. Daarbij wordt gebruik gemaakt van informatie van ouders, verzorgers, verwijzers, andere hulpverleners en van testmateriaal.

Spelenderwijs

De behandeling wordt spelenderwijs gegeven en is gericht op de belevingswereld van het kind. Er wordt gebruik gemaakt van allerlei spelmateriaal.

Speciale praktijkruimte

We beschikken over een praktijkruimte die speciaal is ingericht voor kinderen van 0 tot 18 jaar.

Advies & begeleiding

Advies en begeleiding aan ouders en verzorgers maakt onderdeel uit van de behandeling. Ouders, verzorgers worden bij de behandeling betrokken, zodat zij op de hoogte zijn van de behandeling en het kind actief kunnen begeleiden. De kinderfysiotherapeut overlegt met en adviseert aan andere disciplines die betrokken zijn bij het kind.

Kinderen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar kunnen behandeld worden voor:

 • Opvallende motoriek of gedrag
 • DCD (Developmental Coordination Disorder)
 • Sensomotorische integratie problemen
 • Schrijfproblemen
 • Houdingsafwijkingen
 • Ademhalingsproblemen
 • Conditionele problemen
 • Overgewicht