De Nieuwsbrief

Op dit moment bereiden we ons voor op de communicatie met ouders met behulp van de Parro-app. Sommige leerkrachten werken er al mee vanuit een pilot. Andere leerkrachten zullen ook snel overgaan tot deze praktische app.

U hoort hier in de loop van het schooljaar meer over. Tot die tijd blijft de huidige situatie nog van kracht, te weten:

Iedere 2 weken krijgt u via mail (of op papier wanneer u niet over een mailadres beschikt) een nieuwsbrief van de leerkracht van uw kind.

Hierin staat vooral nieuws wat gaat over wat de kinderen de afgelopen periode gedaan hebben en wat er in de periode die voor hen ligt aan bod gaat komen.

Daarnaast stuurt de directeur van de school ook een nieuwsbrief met daarin wetenswaardigheden die de hele school betreft.

Houd uw mailbox in de gaten zodat u op de hoogte blijft!