De ouderraad

Op onze school is een ouderraad actief. Deze OR bestaat uit maximaal 13 personen en vergadert 7 à 8 keer per jaar. Vanuit het team is er een contactpersoon die de vergaderingen bezoekt.
De ouderraad is zeer actief bij allerlei activiteiten in de school zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen en de Schoolreis. Deze zijn zonder ouders bijna niet meer te organiseren. De ouderraad vraagt voor deze activiteiten een (vrijwillige) bijdrage. Voor kinderen die in de loop van het schooljaar instromen wordt een aangepast bedrag naar rato betaald. Dit is mede afhankelijk van de reeds gepasseerde activiteiten.

Samenstelling Ouderraad
Op de jaarvergadering van de ouderraad is de samenstelling van de OR voor het lopende schooljaar definitief vastgesteld.
Op dit moment bestaat de ouderraad uit de volgende personen:

Mieke vd Broek (de moeder van Maykel Brands) – Voorzitter

Babs van Kampen (de moeder van Luc van Kampen) – Penningmeester

Petra Peters (de moeder van Gijs Vos) – Secretaris

Kim Hofstaetter (de moeder van Milan Willemsen) – Lid

Antwan Ebben – Directeur – Contactpersoon vanuit het team

Heeft u nog vragen of opmerkingen of wilt u zich aanmelden als hulpouder, dit kan altijd via ons mailadres: ouderraad@stichting-invitare.nl